Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp huyện tại Đắk Nông 2020

Thời gian học tập: Từ 14/9/2020-30/9/2020

Thời gian thi: Từ 29/9/2020-30/9/2020

GVCN: Ths. Lê Thanh Tâm, ĐT: 0913. 774. 764


 • 1

  Bài 1: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 2: Nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của ĐCSVN về Công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 5: Phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của Hội LHPNVN

 • 1

  Bài 6: Lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Bài 8: Kỹ năng tuyên truyền, vận động về giới và bình đẳng giới

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng tạo động lực làm việc

 • 1

  Bài 10: Phân tích giới