Quản lý lớp:

Giáo viên: Lê Thanh Tâm - Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam

ĐT: 0913774764; Email: tamthanhle@vwa.edu.vn


 • 1

  Bài 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 2: Hướng dẫn tổ chức hội nghị, cuộc họp

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản

 • 1

  Bài 4: Kỹ năng tuyên truyền miệng

 • 1

  Bài 5: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Bài 6: Phương pháp nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của HVPN

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động

 • 1

  Bài 8: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng giao tiếp

 • 1

  Bài 10: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Bài 11: Nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 12: Chuyên đề giới và phát triển