Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp cơ sở tại tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Thời gian học: 17/08/2020 đến 02/09/2020;  Lịch thi: Ngày 3-4//08 2020

 GVCN: Ths. Trần Thị Hoan, ĐT: 0983 122 281; Email: hoantt@vwa.edu.vn

Chúc các chị học tập tốt!


 • 1

  Bài 1: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ nữ.

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng Lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch

 • 1

  Bài 4: Phương pháp nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên Phụ nữ

 • 1

  Bài 5: Hướng dẫn tổ chức hội nghị

 • 1

  Bài 6: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng tuyên truyền miệng

 • 1

  Bài 8: Kỹ năng giao tiếp

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng soạn thảo văn bản

 • 1

  Bài 10: Một số vấn đề về giới và bình đẳng giới

 • 1

  Bài 11: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Bài 12: Nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN Việt Nam