Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp quận/huyện năm 2020 tại Phân hiệu.

GVCN: Ths. Lê Thanh Tâm. ĐT: 0913 774 764

Thời gian học: Từ 12/8/2020 đến 30/8/2020.

Thời gian thi: 31/8/2020.


 • 1

  Bài 1: Truyền thống Phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 2: Nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 5: Phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của Hội LHPNVN

 • 1

  Bài 6: Lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Bài 8: Kỹ năng tuyên truyền, vận động về giới và bình đẳng giới

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng tạo động lực làm việc

 • 1

  Bài 10: Phân tích giới