Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp cơ sở tại Thành phố Hà Nội (Lớp 1)

Thời gian: 10/8/2020 đến 26/8/2020

Lịch thi: Ngày 27 - 28/8/2020

GVCN: Ths. Vũ Thị Hằng, ĐT: 098 650 6696; Email: hangvt@vwa.edu.vn


 • 1

  Bài 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của ĐCSVN về Công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 2: Hướng dẫn tổ chức hội nghị, cuộc họp

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản

 • 1

  Bài 4: Kỹ năng tuyên truyền miệng

 • 1

  Bài 5: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Bài 6: Phương pháp nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của HVPN

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động

 • 1

  Bài 8: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng giao tiếp

 • 1

  Bài 10: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Bài 11: Nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 12: Chuyên đề giới và phát triển