Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội tại Bắc Kạn 2020.

Thời gian học tập : Từ ngày 13/7/2020 - 29/7/2020

Thời gian thi: Ngày 30 và 31/7/2020.

GVCN: Ths. Vũ Thị Hằng.


 • 1

  Bài 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của ĐCSVN về Công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 2: Hướng dẫn tổ chức hội nghị, cuộc họp

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản

 • 1

  Bài 4: Kỹ năng tuyên truyền miệng

 • 1

  Bài 5: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Bài 6: Phương pháp nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của HVPN

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động

 • 1

  Bài 8: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng giao tiếp