Tên lớp: Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở tại tỉnh Cà Mau năm 2020  (Phân hiệu)

 GVCN: Lê Thị Thanh Tâm; ĐT: 0913 774 764;  Email: tamthanhle@vwa.edu.vn

 Thời gian học qua mạng: Từ 13/07/2020 đến 31/07/2020; Thời gian thi qua mạng: Từ 30/07/2020 đến 31/07/2020 (02 ngày)

 Chúc các chị học tập tốt. Trân trọng!
 

 


 • 1

  Bài 1: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ nữ.

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng Lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch

 • 1

  Bài 4: Phương pháp nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên Phụ nữ

 • 1

  Bài 5: Hướng dẫn tổ chức hội nghị

 • 1

  Bài 6: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng tuyên truyền miệng

 • 1

  Bài 8: Kỹ năng giao tiếp

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng soạn thảo văn bản

 • 1

  Bài 10: Một số vấn đề về giới và bình đẳng giới

 • 1

  Bài 11: Kỹ năng tham mưu, đề xuất