Tên lớp: Lớp Bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp tỉnh năm 2020 tại Phân hiệu

GVCN: Lê Thị Thanh Tâm; ĐT: 0913 774 764;  Email: tamthanhle@vwa.edu.vn

Thời gian học: Từ 01/06/2020 đến 17/06/2020; Thời gian thi: Từ 18/6/2020 đến 19/06/2020 (02 ngày)

Chúc các chị học tập tốt. Trân trọng!

 


 • 1

  Bài 1: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 2: Kỹ năng ủy quyền

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng tạo động lực làm việc

 • 1

  Bài 4: Nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ

 • 1

  Bài 6: Phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng Lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch

 • 1

  Bài 8: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Bài 9: Phân tích giới

 • 1

  Bài 10: Hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách