Tên lớp: Lớp Bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội cho CT, PCT Hội LHPN cấp cơ sở  tại tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 Thời gian học qua mạng: Từ 03/06/2020 - đến 22/06/2020
 Thời gian thi qua mạng: Từ 23/06/2020 đến 24/06/2020 (02 ngày)
 GVCN: Ths. Trần Thị Hoan, ĐT - Zalo: 0983 122 281
 Chúc các chị học tập tốt! Trân trọng!

 • 1

  Bài 1: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ nữ.

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng Lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch

 • 1

  Bài 4: Phương pháp nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên Phụ nữ

 • 1

  Bài 5: Hướng dẫn tổ chức hội nghị

 • 1

  Bài 6: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng tuyên truyền miệng

 • 1

  Bài 8: Kỹ năng giao tiếp.

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng soạn thảo văn bản