Tên lớp: Lớp Bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội cấp tỉnh năm 2020

Thời gian học qua mạng: Từ 01/06/2020 - đến 17/06/2020

Thời gian thi qua mạng: Từ 18/06/2020 đến 19/06/2020 (02 ngày)

GVCN: Ths. Trần Thị Hoan, ĐT - Zalo: 0983 122 281

Chúc các chị học tập tốt! Trân trọng!


 • 1

  Bài 1: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 2: Kỹ năng ủy quyền

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng tạo động lực làm việc

 • 1

  Bài 4: Nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ

 • 1

  Bài 6: Phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng Lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch

 • 1

  Bài 8: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Bài 9: Phân tích giới

 • 1

  Bài 10: Hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách