Lớp Bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội cấp quận/huyện năm 2020 tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian học tập: 11/5/2020 - 27/05/2020

Thời gian thi: 28 và 29/5/2020.

GVCN lớp: Ths. Lê Thị Thanh Tâm, ĐT: 0913.774.764

 


 • 1

  Bài 1: Truyền thống Phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 2: Nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng vận động thuyết phục

 • 1

  Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 5: Phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của Hội LHPNVN

 • 1

  Bài 6: Lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Bài 8: Kỹ năng tuyên truyền, vận động về giới và bình đẳng giới

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng tạo động lực làm việc

 • 1

  Bài 10: Phân tích giới