Chào mừng các chị đến với lớp học "Bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội cấp Quận/Huyện năm 2020". 

GVCN lớp: Ths. Trần Thị Hoan, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ.   ĐT: 0983 122.281  - Email: hoantt@vwa.edu.vn.

Thời gian học: Từ 11/5/2020 đến 27/5/2020; Thời gian thi: từ 28/5 đến 29/5/2050


 • 1

  Bài 1: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 2: Nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 5: Phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 6: Kỹ năng Lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Bài 8; Kỹ năng tuyên truyền, vận động về giới và bình đẳng giới

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng tạo động lực làm việc

 • 1

  Bài 10: Phân tích giới