Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp Quận/huyện năm 2020

Thời gian học trực tuyến: Từ 11/5/2020-27/05/2020

Thời gian thi trực tuyến: Từ 28/5/2020 đến 29/5/2020.

GVCN: Ths. Vũ Thị Hằng, ĐT, Zalo: 098 650 6696


 • 1

  Bài 1: Truyền thống Phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 2: Nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng vận động thuyết phục

 • 1

  Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 5: Phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của Hội LHPNVN

 • 1

  Bài 6: Lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Bài 8: Kỹ năng tuyên truyền, vận động về giới và bình đẳng giới

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng tạo động lực làm việc

 • 1

  Bài 10: Phân tích giới