Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội tại Yên Bái năm 2020

Thời gian học trực tuyến: Từ ngày 11/5/2020 đến 29/5/2020.

Cán bộ quản lý lớp: Ths. Vũ Thị Hằng, Điện thoại, Zalo (Linh Nga): 098 650 6696; Email:hangvt@vwa.edu.vn


 • 1

  Bài 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của ĐCSVN về Công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 2: Hướng dẫn tổ chức hội nghị, cuộc họp

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản

 • 1

  Bài 4: Kỹ năng tuyên truyền miệng

 • 1

  Bài 5: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Bài 6: Phương pháp nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của HVPN

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động

 • 1

  Bài 8: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng giao tiếp