Thông tin chung về lớp học:

Lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội dành cho Chủ tịch/Phó Chủ tịch cấp cơ sở tại Lào Cai năm 2020. Thời gian học trực tuyến từ ngày 20/4/2020 đến ngày 08/5/2020.

Cán bộ quản lý lớp: Ths.Vũ Thị Hằng, ĐT: 098 650 6696, Email: hangvt@vwa.edu.vn.

Chúc các chị/em học tập thật tốt.


 • 1

  Bài 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh,quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 2: Hướng dẫn tổ chức hội nghị, cuộc họp

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản

 • 1

  Bài 4: Kỹ năng tuyên truyền miệng

 • 1

  Bài 5: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Bài 6: Phương pháp nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của Hội viên PN

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động

 • 1

  Bài 8: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng giao tiếp