Lớp Bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở tại tỉnh Bắc Giang năm 2020

Thời gian học bắt đầu từ ngày 16/4/2020 (Thời gian thi kết thúc đợt học qua mạng sẽ thông báo tới Học viên qua mail sau)

Thông tin về Cán bộ quản lý lớp như sau: Ths. Trần Thị Hoan - Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ - Học viện Phụ nữ Việt Nam

Email: hoantt@vwa.edu.vn;  Mobile: 0983 122 281

Chúc các chị học tập tốt!

 


 • 1

  Bài 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 2: Hướng dẫn tổ chức hội nghị, cuộc họp

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản

 • 1

  Bài 4: Kỹ năng tuyên truyền miệng

 • 1

  Bài 5: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Bài 6: Phương pháp nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của HVPN

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động

 • 1

  Bài 8: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng giao tiếp