Thông tin cán bộ hỗ trợ lớp: Trần Thị Hoan,

Email: hoantt@vwa.edu.vn

ĐT: 0983 122 281

Thời gian học bắt đầu từ: 22/07/2018 - 09/08/2018.

Đề nghị học viên xem kỹ hướng dẫn đăng nhập học để vào học.

Chúc a/c học tập tốt!

 


 • 1

  Bài 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 2: Hướng dẫn tổ chức hội nghị, cuộc họp

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng soạn thảo văn bản

 • 1

  Bài 4: Kỹ năng tuyên truyền miệng

 • 1

  Bài 5: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Bài 6: Phương pháp nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của HVPN

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động

 • 1

  Bài 8: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng giao tiếp