Quản lý lớp: Lê Thanh Tâm 

Email: tamthanhle@vwa.edu.vn   

Điện thoại: 0913774764


 • 1

  Bài 1: Phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Bài 4: Giới thiệu chung về Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 5: Tuyên truyền vận động về Giới và Bình đẳng giới tại cộng đồng

 • 1

  Bài 6: Kỹ năng ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động

 • 1

  Bài 7: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 8: Chức năng đại diện của HPN VN

 • 1

  Bài 9: Công tác kiểm tra trong hệ thống Hội LHPN VN

 • 1

  Bài 10: Kỹ năng vận động, thuyết phục