Chào mừng các bạn đến với khóa bồi dưỡng trực tuyến “Sẵn sàng để thành công”, chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng dành cho các nữ cán bộ tiềm năng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là chương trình bồi dưỡng trực tuyến đầu tiên dành cho các nữ ứng viên tiềm năng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở Việt Nam. Chương trình bồi dưỡng được các chuyên gia quốc tế xây dựng với sự tham gia giảng giạy của các lãnh đạo của Quốc hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Ủy ban Dân tộc và một số chuyên gia trong nước và quốc tế khác.

Mục tiêu của chương trình bội dưỡng là nhằm cung cấp cho các nữ ứng viên các nền tảng quan trọng sau:

 1. Kiến thức:

Bạn sẽ được tìm hiểu về thực trạng phụ nữ tham chính tại Việt Nam (Đại biểu nữ trong Quốc hội, Tỷ lệ nữ lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước, Tỷ lệ nữ lãnh đạo trong các cấp Ủy đảng, Tỷ lệ nữ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị..) đồng thời bạn cũng sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị Việt Nam, Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

 1. Kỹ năng:

Những kỹ năng cần thiết giúp bạn tự tin hơn trong quá trình bầu cử sẽ được hướng dẫn chi tiết trong các video của chương trình. Các kỹ năng đó bao gồm: kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động, kỹ năng thu thập và phân tích thông tin, kỹ năng làm việc với truyền thông, kỹ năng đàm phán, thuyết phục…

 1. Sự tự tin:

Đây là một trong những yếu tố hết sức quan trọng trong quá trình bầu cử vì thế chương trình bồi dưỡng của chúng tôi giúp bạn hiểu được những giá trị tiềm ẩn bên trong bạn, giúp bạn tự tin vào bản thân, tự tin vào năng lực của mình để sẵn sàng tham gia vào quá trình ứng cử, trở thành một người đại biểu của dân, đại diện cho tiếng nói của phụ nữ nói riêng và cộng đồng nói chung.

Bạn hãy tự trang bị các nền tảng kiến thức, kỹ năng và sự tự tin bằng cách tham gia khóa bồi dưỡng trực tuyến  “Sẵn sàng để thành công” của chúng tôi.

Để bắt đầu khóa học của mình, mời bạn bấm vào nút Đăng ký.


Học phần 1 – Tại sao phụ nữ có thể trở thành những lãnh đạo giỏi?

 • 1

  Tại sao phụ nữ là những đại biểu dân cử tốt

 • 2

  Nữ đại biểu trong Quốc hội Việt Nam: Từ tham gia tới đại diện

 • 3

  Trách nhiệm của phụ nữ khi trở thành ứng cử viên

Học phần 2 – Phụ nữ tham chính tại Việt Nam

 • 1

  Tình hình tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử và kiến nghị

 • 2

  Tình hình cán bộ nữ tham gia cấp Ủy Đảng và kiến nghị

 • 3

  Sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị

Học phần 3 – Hệ thống chính trị Việt Nam

Học phần 4 – Quy trình lựa chọn ứng cử viên

 • 1

  Vai trò của Hội Liên hiệpPhụ nữ Việt Nam trong bầu cử

 • 2

  Vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong đảm bảo bình đẳng giới trong bầu cử

Học phần 5 – Xây dựng Chương trình hành động

 • 1

  Các bước xây dựng Chương trình hành động

 • 2

  Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI) - Phần 1

 • 3

  Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI) - Phần 2

Học phần 6 – Chuẩn bị cho Hội nghị tiếp xúc cử tri và kỹ năng trình bày

 • 1

  Trình bày chương trình hành động

 • 2

  Kinh nghiệm trong buổi tiếp xúc cử tri

Học phần 7 – Cách thức làm việc với truyền thông

 • 1

  Who Makes the News?

Học phần 8 – Kỹ năng vận động và đàm phán chính trị

Kết thúc

 • 1

  Lời kết