Thông tin hỗ trợ lớp học:

 

Nguyễn Văn Tòng - Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ ,

Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

 

ĐT: 0976 04 37 63

Email: tongnv@vwa.edu.vn


 • 1

  Bài 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương đường lối của Đảng CSVN về công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 2: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Bài 3: Giới thiệu chung về tổ chức Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Bài 4: Chức năng đại diện của Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Bài 5: Công tác kiểm tra trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Bài 6: Phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của tổ chức Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Bài 7: Kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động

 • 1

  Bài 8: Công tác giám sát và phản biện của Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Bài 9: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Bài 10: Kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin và viết báo cáo