• 1

  Công tác quản lý, phát triển hội viên và phát huy vai trò của hội viên nòng cốt

 • 1

  Hướng dẫn tổ chức hội nghị, cuộc họp

 • 1

  Kỹ năng soạn thảo văn bản

 • 1

  Kỹ năng tuyên truyền miệng

 • 1

  Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 1

  Phương pháp nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của HVPN

 • 1

  Hướng dẫn giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo

 • 1

  Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động

 • 1

  Hướng dẫn tổ chức các ngày truyền thống của phụ nữ và ngày gia đình Việt Nam

 • 1

  Hướng dẫn xây dựng và tuyên truyền điển hình tiên tiến