Thông tin hỗ trợ lớp học:

 

Nguyễn Văn Tòng - Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ ,

Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

 

ĐT: 0976 04 37 63

Email: tongnv@vwa.edu.vn


 • 1

  Bài 1: Phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của tổ chức Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Bài 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương đường lối của Đảng CSVN về công tác phụ nữ

 • 1

  Bài 3: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Bài 4: Giới thiệu chung về tổ chức Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Bài 5: Kỹ năng vận động thuyết phục

 • 1

  Bài 6: Kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động

 • 1

  Bài 7: Truyền thống phụ nữ Việt Nam.

 • 1

  Bài 8: Chức năng đại diện của Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Bài 9: Công tác kiểm tra trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Bài 10: Kỹ năng tạo động lực làm việc

 • 1

  Bài 11: Kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin và viết báo cáo

 • 1

  Bài 12: Kỹ năng tuyên truyền miệng

 • 1

  Bài 13: Kỹ năng giao tiếp

 • 1

  Bài 14: Kỹ năng trình bày