Giới thiệu lớp học kỹ năng văn phòng

Lớp Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp xã

 • 1

  Bài 1: Công tác quản lý, phát triển hội viên

 • 2

  Bài 2: Hướng dẫn xây dựng và tuyên truyền điển hình tiên tiến

 • 3

  Bài 3: Hướng dẫn tổ chức các ngày truyền thống của phụ nữ và ngày gia đình Việt Nam.

 • 4

  Bài 4: Hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

 • 5

  Bài 5: Hướng dẫn tổ chức hội nghị, cuộc họp

 • 6

  Bài 6: Phương pháp nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ

 • 7

  Bài 7: Kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động

 • 8

  Bài 8: Kỹ năng vận động, thuyết phục

 • 9

  Bài 9: Kỹ năng tuyên truyền miệng.

 • 10

  Bài 10: Kỹ năng soạn thảo văn bản