Thông tin hỗ trợ lớp học:

Nguyễn Văn Tòng - Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ ,

Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0976 04 37 63

Email: tongnv@vwa.edu.vn


Lớp Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp

 • 1

  Bài 1: Phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của tổ chức Hội LHPN Việt Nam

 • 2

  Bài 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương đường lối của Đảng CSVN về công tác phụ nữ.

 • 3

  Bài 3: Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 4

  Bài 4: Giới thiệu chung về tổ chức Hội LHPN Việt Nam

 • 5

  Bài 5: Kỹ năng vận động chính sách

 • 6

  Bài 6: Kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động

 • 7

  Bài 7: Truyền thống phụ nữ Việt Nam.

 • 8

  Bài 8: Chức năng đại diện của Hội LHPN Việt Nam

 • 9

  Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam.

 • 10

  Bài 10: Công tác kiểm tra trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam.

 • 11

  Bài 11: Kỹ năng quản lý công việc theo kết quả